• gregdrew.sklep@gmail.com
  • 794 053 454

Regulamin

Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument stanowiący załącznik do regulaminu Sklepu internetowego działającego pod domeną https://gregdrew.eu określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów oraz zasady stosowania plików „Cookies”.
2. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Sprzedawca tj. Grzegorz Barzak wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Barzak „GREGDREW” pod adresem 34-221 Skawica, Skawica 460, NIP: 5521269902, REGON: 120841063; adres e-mail: gregdrew.sklep@gmail.com, telefon: +48 794 053 454.
3. Sprzedawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klientów przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).
4. Klient korzystając z usług dostępnych w Sklepie internetowym wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę w zakresie przewidzianym w niniejszym dokumencie dla potrzeb świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Zbiory danych osobowych Klientów zgłoszone są do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
6. Sprzedawca stosuje środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną a także zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
7. Dostęp do danych osobowych Klienta posiada Sprzedawca na zasadach określonych w Regulaminie oraz w niniejszym dokumencie a także podmioty za pomocą, których Klient dokonuje płatności, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoim regulaminami oraz podmioty dokonujące dostawę Towaru do Klienta.

§2 Zakres i cel zbierania danych osobowych

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe klientów w celu realizacji usług dostępnych w Sklepie internetowym, w celach księgowych oraz w celach marketingowych za zgodą Klienta tj. :
a) złożenia zamówienia w Sklepie internetowym,
b) zawarcia umowy sprzedaży,
c) wystawienia faktury VAT,
d) realizacji usługi Newsletter.
2. Sprzedawca zbiera oraz przetwarza następujące dane użytkowników:
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania,
c) adres do doręczeń,
d) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
e) adres poczty elektronicznej (e-mail),
f) numer telefonu.
3. Sprzedawca oświadcza, iż podanie powyższych danych przez Klienta jest dobrowolne ale niezbędne do pełnej realizacji usług przez Sprzedawcę.

§3 Polityka „Cookies”

1. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Sklepu internetowego przez Klienta. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane na urządzeniu Klienta za pomocą którego łączy się z Sklepem internetowym. Sprzedawca wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym
Klienta przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
2. Pliki Cookies pozwalają Sprzedawcy na dostosowanie i optymalizację Sklepu internetowego dla potrzeb Klientów, tworzenie statystyk odsłon Sklepu internetowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa Sklepu internetowego. Pliki Cookies stosowane są również do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu strony internetowej w umożliwienia powrotu do zawartości koszyka. Pliki Cookies umożliwiają także zapamiętanie wybranych przez Klienta ustawień oraz parametrów strony.
3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klient może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
4. Sprzedawca informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie internetowym.
5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta mogą być wykorzystywane również przez współpracujących ze Sprzedawcą reklamodawców oraz partnerów.
6. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji “Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

§4 Prawa i obowiązki

1. Sprzedawca ma prawo do przekazania wybranych informacji dotyczących Klientów organom władzy bądź osobą trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
2. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz uzupełniania a także prawo do żądania ich usunięcia bądź zaprzestania przetwarzania. W celu realizacji swoich praw Klient może w każdym czasie przesłać stosowaną wiadomość na adres siedziby Sprzedawcy lub adres poczty elektronicznej gregdrew.sklep@gmail.com.
3. Żądanie usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania może skutkować brakiem możliwości realizacji usług przez Sprzedawcę.