• gregdrew.sklep@gmail.com
  • 794 053 454

Reklamacje

Reklamacje

Reklamacje zgłasza się pisemnie poprzez e-mail lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny

Reklamacja powinna zawierać:

1. Imię i nazwisko.
2. Adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu).
3. Przedmiot reklamacji.
4. Przyczynę reklamacji.
5. Podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą tradycyjną).

6. Zwrot paczki pokrywa kupujący.

 

PROSIMY O SPRAWDZENIE ZAWARTOŚCI PACZKI PRZY KURIERZE ! Jeżeli paczka  jest niepełna, brakuje któregoś produktu ,jest pomylony produkt prosimy spisać w obecności  kuriera protokół szkody. Kurier ma obowiązek zaczekania na sprawdzenie  przesyłki. Inaczej nie będziemy mogli uwzględnić roszczeń, że brakuje  czegokolwiek w paczce.
PAMIĘTAJ: przyjęcie przesyłki i pokwitowanie podpisem na dokumencie  dostawy oznacza przyjęcie towaru bez zastrzeżeń. Szkoda musi zostać  stwierdzona protokolarnie PRZED przyjęciem przesyłki.